Web security bij wwwlabs

veilige, solide code

Wanneer gevoelige gegevens op straat komen te liggen, of wanneer uw website wordt gebruikt als platform om malware te verspreiden, is de schade niet te overzien. Daarom doen wij bij wwwlabs ons best om kwaadwillende internetgebruikers altijd een stapje voor te zijn.

een prioriteit voor wwwlabs

Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Wij maken er een prioriteit van om SQL injecties, XSS (cross-site scripting) en CSRF (cross-site request forgery) uit te sluiten. En daar waar gevoelige informatie of privé gegevens worden opgeslagen in een database, zal dit te allen tijde met goede encryptie gebeuren, zodat zelfs wanneer de database ten prooi zou vallen aan een aanvaller op welke manier dan ook, de gevoelige informatie nog steeds beveiligd is door middel van goede encryptie.